KLUBOVÉ ZKOUŠKY 2023
VÝSLEDKY KLUBOVÝCH ZKOUŠEK
ZKUŠEBNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.1.2020 (včetně zapracovaných dodatků)

NABÍDKA
Pro zájemce je k dispozici 30 minutový film z KVZ 2018 na DVD.
Cena je 150 Kč. Zájemci se mohou obrátit na p. Josefa Činčuru
e-mailem: josef.cincura@storaenso.com nebo telefonicky 602 580 949.

E-mail: klubkrepelaka@seznam.cz - můžete zasílat
veškeré informace, doplňky, výsledky - prostě vše týkající se německého křepeláka