PODMÍNKY CHOVNOSTI psů a fen v Klubu německého křepeláka
platné od 1.1.2017


Výstavní ocenění nejméně velmi dobrá, ve věku minimálně 12 měsíců - na výstavě národní, klubové nebo speciální.
Musí být změřena výška dle standardu NKř. Chrup úplný, skus nůžkový.
Platí pouze ocenění z výstav na území ČR.
Vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů s nálezem nejvýše 2/2. V tomto případě musí mít při krytí protějšek 0/0.
Vyšetření musí být po 12. měsíci věku.

Zkoušky dle ZŘ slídičů

ZV + PZ minimálně v II. ceně nebo
ZV + LZ + vodní práce minimálně v II. ceně a nebo
ZV ve II. ceně a VZ v III. ceně

Na zkouškách musí být splněny tyto limitní známky:
Nos, hlasitost, stopa živé zvěře, chování po výstřelu, slídění - vše minimálně známka 3.


ŽÁDOST O UCHOVNĚNÍ PSA/FENY
formát doc (25 kB) nebo pdf (31 kB)