Dne 1. června 2024
pořádal Klub německého křepeláka

XV. SAMOSTATNOU KLUBOVOU VÝSTAVU KNKř
v Ondřejově.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ
POVÝSTAVNÍ KATALOG VČETNĚ POSUDKŮ