Přihláška do klubu ke stažení - formát doc (28 kB) nebo pdf (32 kB)

Pokud se chcete přihlásit do klubu chovatelů,
pošlete vyplněnou přihlášku na adresu jednatele klubu:

Josef Činčura
Přesecká 273
379 01 Břilice, Třeboň
mail:  Josef.cincura@storaenso.com

Zápisné činí 100,- Kč a členský příspěvek 500,- Kč.
Číslo klubového účtu: 19-2091920257/0100 s názvem Klub německého křepeláka.
Variabilni symbol zápisné (1), čl.příspěvek (2) a aktuálni rok, takže letos 122024, přip. 22024.
Již zapsaní členové uvedou do specifického symbolu svoje členské číslo.
Pro lepší "spárování plateb" všichni do zprávy pro příjemce uvedou svoje jméno.